ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Print & Digital

(για φοιτητές / καθηγητές)

11 τεύχη AutoSpecialist
(Αποστολή με Ταχυδρομείο)

Πρόσβαση στο πλήρες αρχείο
της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης

Το ηλεκτρονικό περιοδικό
στο email σας κάθε μήνα

Πρόσβαση στα τεχνικά άρθρα
της ιστοσελίδας

Kόστος: 25€ / το χρόνο