ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΑΣ

DIGITAL ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Πρόσβαση στο πλήρες αρχείο
της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης

Το ηλεκτρονικό περιοδικό
στο email σας κάθε μήνα

Πρόσβαση στα τεχνικά άρθρα
της ιστοσελίδας

FULL ΣΥΝΔΡΟΜΗ

11 τεύχη AutoSpecialist
(Αποστολή με Ταχυδρομείο)

Πρόσβαση στο πλήρες αρχείο
της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης

Το ηλεκτρονικό περιοδικό
στο email σας κάθε μήνα

Πρόσβαση στα τεχνικά άρθρα
της ιστοσελίδας

Το παραπάνω κόστος δεν ισχύει για συνδρομές εξωτερικού.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

(για φοιτητές / καθηγητές)

11 τεύχη AutoSpecialist
(Αποστολή με Ταχυδρομείο)

Πρόσβαση στο πλήρες αρχείο
της ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης

Το ηλεκτρονικό περιοδικό
στο email σας κάθε μήνα

Πρόσβαση στα τεχνικά άρθρα
της ιστοσελίδας

Το παραπάνω κόστος δεν ισχύει για συνδρομές εξωτερικού.